Organisation

Program för det samiska kulturlandskapet 2021–2025 har tagits fram i projektform, med Stiftelsen Gaaltije som projektägare. Själva programtexten skrevs under perioden 1 september 2021–28 februari 2022, men projektet i sin helhet pågår till den 31 december 2025.

När programmet skrevs fanns en styrgrupp bestående av Kjell-Åke Aronsson, Ájtte Fjäll- och Samemuseum, Tomas Kuhmunen, Sametinget, och Charina Knutson, Gaaltije. Projektledare var Charina Knutson.

Projektet har också en projektgrupp som hjälpte till att läsa och skriva olika delar av programmet. Projektgruppen är aktiv under hela programperioden, fram till och med 2025.

Projektgruppen består av:

 • Ingela Bergman, Silvermuseet
 • Ellacarin Blind, Svenska Samernas Riksförbund
 • Anders Hansson, Jamtli
 • Nils Harnesk, Norrbottens museum
 • Jans Heinerud, Västerbottens museum
 • Eva E Karlsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Jan Persson, Njaarke sameby
 • Lillian Rathje, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 • Magnus Reuterdahl, Statens fastighetsverk
 • Inger Sandström, Skogsstyrelsen
 • Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet
 • Håkan Tunón, Sveriges Lantbruksuniversitet

Under projektperioden kommer två konferenser att anordnas för uppföljning och utvärdering av programmet. Konferenserna är planerade till 2023 och 2025. Ansvaret för genomförandet av konferenserna ligger på Stiftelsen Gaaltije. Om du vill ha en inbjudan till konferenserna, kan du be att få bli uppsatt på en maillista för intresserade. Hör av dig till Ann Kristin Solsten på Stiftelsen Gaaltije, anki@gaaltije.se

Om du arbetar med samiskt kulturarv exempelvis på ett museum, som forskare, eller som medlem i en sameby- eller sameförening, kan du gå med i projektets Facebookgrupp. Gruppen är privat för att undvika okontrollerat spridande av uppgifter. Sök upp gruppen på Facebook och ansök om att få bli medlem. Gruppen heter Det samiska kulturlandskapet 2021–2025.

För andra frågor om projektet eller programmet, kontakta Ann Kristin Solsten på Stiftelsen Gaaltije, anki@gaaltije.se

Rulla till toppen