Det samiska kulturlandskapet. Bild av Anna Elisabeth Gustafsson

Program för det samiska kulturlandskapet 2021–2025

Den här hemsidan handlar om det samiska kulturlandskapet och om hur vi kan bruka, bevara och utveckla det på ett bra sätt. Samiska spår i landskapet finns över mer än hälften av Sveriges yta; från nordligaste Norrbotten ner till åtminstone Dalarna, Västmanland och Uppland. Programmet riktar sig till dig som arbetar med kulturmiljöer på ett eller annat sätt. Du kanske jobbar på en myndighet, ett museum eller i en kommun, eller är aktiv i en sameby eller sameförening.

Program för det samiska kulturlandskapet 2021–2025 har tagits fram i ett projekt tillsammans med många olika aktörer, läs mer här.

Projektägare 2021–2025 är Stiftelsen Gaaltije i Östersund.

Innehåll

Rulla till toppen